Nastapiła zmiana adresu witryny
Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej

Zapraszamy na:
achpolsl.pl